मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत अखेर निंभोरा बु. ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामास मंजुरी….

जळगाव

माजी ग्रामपंचायत प्रभारी सरपंच श्री.सुभाष महाराज पाटील यांच्या धावपळीस यश

निंभोरा बु.
प्रमोद कोंडे 9922358586.
रावेर तालुक्यातील निंभोरा बु. ग्रामपंचायत मोठी असुन लोकसंख्या कागदोपत्री ९७९० असुन या गावास स्वत:चे कार्यालयासाठी इमारत नाही. २६.जानेवारी २०२०.ला ग्रामसभेत ठराव करुन जिल्हापरीषदला मंजुरी साठी पाठविण्यात आला.व त्यानुसार १८.लाखरु. निधीची मागणी ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी करण्यात आली.ग्रामसभेचा ठराव नुसार जिल्हा परिषद ला निवेदन देऊन त्यावरील सरपंच ची प्रिंट घेऊन श्री. ह. भ. प.सुभाष महाराज पाटील यांनी बांधकाम विभाग मुंबई मंत्रालयाला जाऊन पाठपुरावा करून दि.१३ फेब्रुवारी २०२०. ला एल आर एस प्रणाली वरती निधी प्राप्त केलेला आहे “मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत एकूण मंजूर रक्कम १८ लाख रु. ग्रामपंचायतीला ३.६०.रु. भरणे.अशा स्वरुपात १५/०९/२०२१. रोजी परत पुन्हा निधी मंजूर आहे म्हणून पत्र दिलेले असल्याचे मंत्रालयातुन समजते. त्या नुसार निंभोरा बु . ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामास हिरवी झेंडी मिळाली असुन स्वत: चे कार्यालय बांधकामाचा मार्ग सुकर झाला आहे. श्री.सुभाष महाराज पाटील यांनी ३ वेळेस बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई स्वतः पाठपुरावा करून अखेर या योजनेतुन ग्रामसचिवालय बांधकामास मंजुरी मिळवली.त्यांनी केलेली गावाच्या विकासा साठीची धावपळ ,पाठपुरावा यशस्वी ठरला आहे . त्याचेच फलित म्हणुन गावास स्वत: च्या मालकीचे सुसज्ज कार्यालय होणार.

Daily Khandesh Vishvavedh

Daily Khandesh Vishvavedh (Media is Third Eye’) it is a Marathi language newspaper published in Maharashtra state. Founded in 2018 by Shailesh P. Patil, This News Paper Chief Editor Is Shilesh P. Patil and Chief Excative Editor is Ashoraj S.Tayade it is the fastest Growing regional language newspaper in maharashtra with more than 5 Lakh Readers on all our platform Like Khandesh Vishvavedh Web Portal site ( E-Paper) and Khandesh Vishvavedh News channel on You Tube

https://khandeshvishvavedh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *